FANDOM


Milas’ a yerleşen İstanköylü Rüsumat Memuru Fethi Bey’ in oğlu olan Zeki Duygulu, 1903 yılında Beyrut doğdu. Babası Trablugarp ’ ta İtalyanlara esir düşünce İzmir‘ e yerleştiler. Bu yüzden “İzmir ‘li Zeki” diye ün yaptı.

Aydın Sultanisi' inde öğrenimini yaparken, Ulusal Mücadele’ ye gönüllü olarak katıldı. 1925 yılında Fahrettin Altay’ ın Süvari Kolordusu’ nda müzik öğretmenliği yaptı. 1935 yılında Kıdemli Yüzbaşı iken ordudan istifa etti.

2. Dünya Savaşı sonunda kadar Muğla Milli Emlak Memurluğu görevinde bulundu. 2. Dünya Savaşı sonunda Muğla Milli Emlak Memurluğu’ ndan ayrılarak İstanbul’ a gitti.

1928 yılında Atatürk tarafından “Mülazım” rütbesi ve kırmızı İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Şiirler yazdı, yazdığı şiirlerini besteledi.

1938 yılında Hamiyet Hanım ‘la evlendi. Bu evlilikten Metin, Erol, Erdem ve Eser isminde dört çocuğu oldu. Zeki Duygulu, 11 Mart 1974’ te İstanbul’ da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığına gömüldü.


Sanat Yaşamı:

Sanat hayatına küçük yaşlarda ud çalarak başladı. Daha sonraları keman ve viyolonsel de çalmaya başladı. “Harmandalı Mustafa” ile bestekârlığa başladı.

Selahattin Pınar, Sadi Hoşses, Ekrem Güyer, Müzehher Güyer, Şair Mustafa Nafiz ve Sadettin Kaynak ile dostluklar kurdu ve musiki bilgisini ilerletti.

Film müzikleri yaptı, bestelerinin çoğu günümüze kadar nota eksikliğinden ulaşmadı. Lirik, hoş, ve canlı bestelere önem veren Duygulu, dahauşşak, nihavent ve hicaz makamında eserlere eğilmiştir.


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.