FANDOM


Bakınız

D. Zelzele(Deprem)• Zilzal. Zilzâl. Zilzal Suresi. Zilzal Suresi/1-8. Zilzal Süresi/VİDEO Zilzal Suresi-KSGK Zilzal Suresi/Azerice, Zilzal Suresi/Albanian MusibetMusibetlerİlahi ikazlar. BSN/Deprem. On Dördüncü Söz’ün Zeyli

EARTHQUAKE Heavy Toll in Western Turkey

EARTHQUAKE Heavy Toll in Western Turkey

Sixty known dead, hundreds injured as the second severe earthquake in less than a year rips across Turkey. Thousands of homes become rubble in a ten-day wave of earth tremors. Rescue workers probe wreckage and more bodies are expected to raise the death toll. Date: 7/25/1967

Earthquake threat to Istanbul - BBC science

Earthquake threat to Istanbul - BBC science

A new discovery made in Crete brings a terrifying theory to light: earthquakes trigger each other and cause more earthquakes in a chain around the world. Watch more Earthquake Storms clips with BBC Worldwide here: http://www.youtube.com/view_play_list?p=2EE08E4533B90789

BREAKING NEWS 6

BREAKING NEWS 6.0M Earthquake In North West Turkey May 19 2011

A strong earthquake rocked northwest Turkey on the evening of May 19 2011, international media said The US Geological Survey says the quake had a 6.0 magnitude on the Richter scale, the Voice of America said. Its epicentre was reported to the town of Simav, about 80 kilometers west of the town of Kütahya. http://www.sofiaecho.com/2011/05/20/1092732_magnitude-six-earthquake-hits-turkey

17

17. Agustos Depremi Belgeseli (1 5)

17. Agustos Depremi Belgeseli (1/5)

17

17. Agustos Depremi Belgeseli (2 5)

17. Agustos Depremi Belgeseli (2/5)

17

17. Agustos Depremi Belgeseli (3 5)

17. Agustos Depremi Belgeseli (3/5)

17

17. Agustos Depremi Belgeseli (4 5)

17. Agustos Depremi Belgeseli (4/5)

17

17. Agustos Depremi Belgeseli (5 5)

17. Agustos Depremi Belgeseli (5/5)

Izmit 17.08

Izmit 17.08.1999 Deprem

Izmit 17.08.1999 Deprem

17 ağustos depremi (İLK 5 DAKİAKSI)

17 ağustos depremi (İLK 5 DAKİAKSI)

17 ağustos depremi (İLK 5 DAKİAKSI)

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) Deprem.

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] yer sarsıntısı
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler
[1] "İstanbul'un son büyük zelzelesinden konuşuyorlardı."- M. Ş. Esendal.
[1] Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağ püskürmeleri yüzünden oluşan sarsıntı, hareket.
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin eş anlamlıları">Balance icon Eş Anlamlılar
[1] yer sarsıntısı, zelzele
Şablon:Alt Kavramlar
[1] episantır, hiposantır, sismograf
<p style="margin-bottom: -0.5em;" title="Önemli sözcük birliktelikleri">Blue &amp; gray people Sözcük Birliktelikleri
[1] deprem bilimi, deprem bölgesi, depremçizer, deprem konteyneri, deprem kuşağı, deprem merkezi, deprem ocağı, deprem ortası, depremyazar, artçı deprem, eş deprem, deniz depremi
Nuvola apps bookcase Köken zelzele

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

KiyametEdit

Kıyamet :(Arapça: يوم القيامة, "Diriliş Günü" veya يوم الدين Din Günü, Hüküm Günü) tek tanrılı dinlerde ve birçok inanışta bulunan, dünyanın sonunun gelip bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağına inanılan zaman, hesap günü, mahşer günü.[1]

Kıyamet günü için Kur'an-ı Kerim'de Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geçmektedir.

7._Agustos_Depremi_Belgeseli_(2_5)|thumb|300px|right|17. Agustos Depremi Belgeseli (2/5)]]

Kıyamet inancı, İslam inancının (Akide) bir parçası ve inancın temel prensiplerinden biridir. Kıyamet Günündeki imtihanlar ve kargaşalar Kur'an ve Hadis lerde tasvir edilmiş müfessirlerin yorumlarında ve Gazali, Ibn Kesir, Ibn Mace, Buhari gibi din bilginlerinin kitaplarında detaylarıyla ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre müslüman olsun olmasın her insan yaptıklarından ötürü kıyamet günü yargılanacaktır. (Kur'an 74.38).

Ayrıca bakınız Edit

Kaynaklar Edit

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

VikiSöz'de Zelzele ile ilgili özlü sözler bulunmaktadır.Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1]Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip

toplanacağı zaman.

[2]Mc: Büyük belâ.
[3]Fazla sıkıntı.

Nuvola apps bookcase Köken

[1]Arapça
<p style="text-align:justify">Sözlükte "dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün" anlamlarına gelen kıyâmet, dinî kavram olarak, Yüce Allah'ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri, sonra bütün ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları, hesaba çekilmeleri ve dünyadaki işlerinin karşılıklarının verilmesidir.

Kur'an'da kıyametEdit

Kur'ân-ı Kerim'de kıyâmet anlamına gelen başka ifâdeler de vardır. Bunlardan "yevmu'l kıyamet" (kıyamet günü) 70, "âhiret" 26, "ğâşiye" 2, "saat" 42, "hâkka" 2, "kâri'a" 4, kulakları sağır eden gürültü anlamına gelen "sâhha" bir ve dönülüp gidilecek yer anlamına gelen "me'âd" bir, herkesi ve herşeyi kuşatacak büyük felâket anlamına gelen "et-tâmmetu'l-kübrâ" bir, ansızın kopacak olan kıyamet anlamına gelen "vâkıa" bir yerde olmak üzere toplam yüz elli ayrı yerde geçmektedir.

Yine Kur'ân'da kıyâmetin kesin olduğu ve yakın bulunduğu (İsra, 17/51) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir. Kıyâmet ve onunla ilgili diğer haller îmân konusunu da ilgilendirdiğinden bu hususa işaret eden âyetler daha çok Mekke'de nazil olmuştur. Bu âyetlerin bir kısmında konunun önemine dikkat çekmek için kıyâmet gününe yemin edilmektedir (Kıyâme, 75/1). Ay'ın ve Güneş'in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte (Kıyâme, 75/9-10), kıyâmetin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği, emzikli kadınların bile çocuklarını atacağı, göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı, insanın anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçacağı, kabirlerin içindekilerini dışarı atacağı, dağların renkli pamuklara döneceği, herkesin yaptığının karşılığını-zerre kadar bile olsa-göreceği anlatılmaktadır (Hac, 22/1 , 2; Kıyâme, 75/1, 15; Mürselât, 77/7,19; Nebe'; 78/38 ,40; Nâzi'at 6/9 , 34, 42; Abese, 80/33,42; Tekvîr, 81/1 ,13; Mutaffifin, 83/1 , 15; Zilzal, 99/1 ,8; Kâri'a, 101/1 ,11). </p>

Kıyâmet İsrafil adındaki meleğin sura üfürmesiyle başlayacaktır. Buna nefha-i ulâ denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekir. Bu hususta bir hadiste şöyle buyurulmuştur. "Kıyâmet ancak kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacaktır." (Müslim, Fiten, 131). İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Buna da ikinci nefha denilmektedir. (F.K.) </p>

Kıyâmetin alametleri: Kıyâmetin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber, o ana işaret eden bazı önemli olay ve belirtiler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir. Kıyâmetin küçük alametleri olarak, din ve inanç hakında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddî refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür. </p>

Büyük alametler ise şu hadiste bildirilmiştir: "On alamet meydana gelmedikçe kıyâmet kopmaz. Deccal'ın çıkışı, Hz. İsâ'nın yeryüzüne inmesi, Ye'cuc ve Me'cucun çıkışı, Dâbbetü'l Arz'ın çıkışı, güneşin batıdan doğması, doğuda, batıda ve Arap yarım adasında meydana gelmek üzere yerin batışı, duman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru." (Müslim, Fiten, 13). Bu hadiste geçen alametlerin hepsi Kur'an'da yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu alametlerin tahakkuku konusunda İslâm bilginleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Her biri için ilgili kaynaklara başvurulması gerekmektedir.</p>


Şablon:Zelzele Şablon:Deprem

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.