FANDOM


Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir.

Add category

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.