FANDOM


Zerre Değil


Ben bu cihana gelmeden sultân-ı cihanda idim,

Sözü gerçek hükmü revan ol hükm-i sultanda idim.


Halâyık bunda gelmeden, gökler melâik olmadan,

Bu mülke bünyâd olmadan, mülkü yaradanda idim.


Yüz yirmi dört bin hası, dört yüz kırk dört tabakası,

Devlet makâmında ol gün, ulu sayvanda idim.


Gussa beni görmez idi, kaygı ile ermez idi,

Endişe şehirden taşra, bir yüce mekânda idim.


Yûnus bu cümle varlığın dost katında zerre değil,

Guft ile kelâmda idim, hem bunda hem onda idim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.