FANDOM


Zikrullah


Ey aşk eri aç gözünü, yeryüzüne eyle nazar

Gör bu latif çiçekleri bezeniben geldi geçer.


Bunlar böyle özeniben dosttan yana uzanıban

Bir sor ahi sen bunlara nereyedir azm-i sefer.


Her bir çiçek bin naz ile öğer Hakk'ı niyaz ile

Bu kuşlar hoş avaz ile ol padişahı zikreder.


Eğer onun kaadirliğin her bir işe hazırlığın

Evet ömrü kaasırlığın anıcağız benzi solar.


Rengi döner günden güne toprağa dökülür gene

İbretdürür anlayana bu ibreti arif duyar.


Ne gelmeğin gelmekdürür ne gülmeğin gülmekdürür

Son menzilin ölmekdürür duymadınsa aşktan eser.


Her bir sözü duyayıdın, ya bu gamı yuyayıdın

Yürürken uyuyayıdın, gideydi senden kar-ü bar.


Bildik gelen geçer imiş, bildik konan göçer imiş

Aşk şarabın içer imiş, bu ma'niden her kim duyar


Yunus bu sözleri kogıl, kendözünden elin yugıl

Senden ne gele bir değil çun Hak'tan gelir hayr ü şer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.