FANDOM


Beyyine Suresi/1-8 -Beyyine Suresi/Elmalı/1-8 Zilzal Suresi/1-8 [[Adiyat Suresi/1-11 ]]-[[Adiyat Suresi/Elmalı/1-11]]→
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
When Earth is shaken with her (final) earthquake
Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
And Earth yieldeth up her burdens,
Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakıt
Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
And man saith: What aileth her?
O gün bütün haberlerini anlatır
O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
That day she will relate her chronicles,
Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
Because thy Lord inspireth her.
O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için.
O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.
Ki her kim zerre mıkdarı bir hayır işlerse onu görecek
Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
And whoso doeth good an atom's weight will see it then,
Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Zilzal_Suresi-KSGK?oldid=181547" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.