FANDOM


Beyyine Suresi Zilzal Suresi
Adiyat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Yenişehir..
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Özbekçe [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
Вақтики, ер ўзига хос зилзилага тушса.
When Earth is shaken with her (final) earthquake
Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
Ва ер ўз юкларини отиб чиқарса.
And Earth yieldeth up her burdens,
Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakıt
Ва инсон, унга нима бўлди?!, деса.
And man saith: What aileth her?
O gün bütün haberlerini anlatır
Ўша кунда у(ер) ўз хабарини айтадир.
That day she will relate her chronicles,
Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
Сенинг Роббинг унга ваҳий юборганини.
Because thy Lord inspireth her.
O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Ўша кунда одамлар гуруҳ-гуруҳ бўлиб, амалларини кўриш учун жойларидан қўзғаладир.
That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.
Ki her kim zerre mıkdarı bir hayır işlerse onu görecek
Бас, ким зарра оғирлигида яхшилик қилса ҳам кўрадир.
And whoso doeth good an atom's weight will see it then,
Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Ва ким зарра оғирлигида ёмонлик қилса ҳам кўрадир. (Яхшиликнинг ҳам, ёмонликнинг ҳам катта-кичиги бўлмайди. Ҳаммасининг ҳисоб-китоби бўлади, қиёматда жавоб бериш керак. Ҳар доим яхшиликни қилиб, агар у кўзга кўринмас зарра миқдорида бўлса ҳам ёмонликдан қочиш керак.)
And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.


Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri