Beyyine Suresi Zilzal Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Adiyat Suresi
Zilzal Suresi/NAKİLLER - Zilzal Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv
When Earth is shaken with her (final) earthquake
Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
och jorden kastar upp sina bördor
And Earth yieldeth up her burdens,
Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakıt
och människan ropar: "Vad har hänt med den?"
And man saith: What aileth her?
O gün bütün haberlerini anlatır
Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];
That day she will relate her chronicles,
Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
det gör den på din Herres ingivelse.
Because thy Lord inspireth her.
O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.
That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.
Ki her kim zerre mıkdarı bir hayır işlerse onu görecek
Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,
And whoso doeth good an atom's weight will see it then,
Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.
And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri