FANDOM


Beyyine Beyyine

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Adiyat
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;
When Earth is shaken with her (final) earthquake
Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman;
And Earth yieldeth up her burdens,
Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakıt
İnsan (təəccüblə): "Buna (bu yerə) nə olub?" - deyəcəyi zaman -
And man saith: What aileth her?
O gün bütün haberlerini anlatır
Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir -
That day she will relate her chronicles,
Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!
Because thy Lord inspireth her.
O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün (qəbirlərindən məhşərə) dəstə-dəstə çıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar).
That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.
Ki her kim zerre mıkdarı bir hayır işlerse onu görecek
Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu (onun xeyrini) görəcəkdir (mükafatını alacaqdır).
And whoso doeth good an atom's weight will see it then,
Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir (cəzasını çəkəcəkdir).
And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri