FANDOM


Beyyine Suresi Zilzal Suresi
Adiyat Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Japonca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Arz o sarsıntısiyle sarsıldığı
大地が激しく揺れ,
When Earth is shaken with her (final) earthquake
Ve Arz ağırlıklarını çıkardığı
大地がその重荷を投げ出し,
And Earth yieldeth up her burdens,
Ve insan «noluyor buna?» Dediği vakıt
「かれ(大地)に何事が起ったのか。」と人が言う時。
And man saith: What aileth her?
O gün bütün haberlerini anlatır
その日(大地は)凡ての消息を語ろう,
That day she will relate her chronicles,
Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
あなたの主が啓示されたことを。
Because thy Lord inspireth her.
O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
その日,人びとは分別された集団となって(地中から)進・出て,かれらの行ったことが示されるであろう。
That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds.
Ki her kim zerre mıkdarı bir hayır işlerse onu görecek
一微塵の重さでも,善を行った者はそれを見る。
And whoso doeth good an atom's weight will see it then,
Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
一微塵の重さでも,悪を行った者はそれを見る。
And whoso doeth ill an atom's weight will see it then.


Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri