Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Zimen defteri ile ilgili bir şeyler var.
Taraweeh,_Ramadan,_Al_Qaed_Ibrahim_Mosque,_Alexandria,_Egypt_,_2010-0

Taraweeh, Ramadan, Al Qaed Ibrahim Mosque, Alexandria, Egypt , 2010-0

Ramazan dua zikirleri.jpg
Ya Gaffar ezzunub Ramazan'ın 2. On günü zikir ve duası.jpg

Ramazan_Oruç_ve_Hikmetleri_1

Ramazan Oruç ve Hikmetleri 1

Şablon:Ramazanbakınız d
{{Ramazanbakınız}}


Ramazan (anlam ayrımı)
Ramazan Ramadan رمضان Ramazan-ı şerif Ramazan-ı mübarek
Ramazan'da şiir geceleri
Ramazan risalesi
Ramazan risalesi/Sesli
[1]
Ramadan Kerim
Ramazan ismi üzerine
Ramazan'dan şehr kelimesinin hazfedilmesinin tenzîhen mekruh olduğu İmam Muhammed'den rivayet edilmiştir.
Ramazan/başlangıcı
Rü'yet
Ramazan mı yevm-i şek mi?
Yevm-i şek
Ramazan/Hadisler
Hadis Ansiklopedisi/Oruç hadisleri
Ramazan/Ayetleri

Wiki bağlantıları
Ramazan/VS
Ramazan/VP
Ramazan/Şiirler
Ramazan Vikisöz
Ramazan/RESİMLER
Ramazan/TASARIM
Ramazan/SMS
Ramazan/MESAJ
Ramazan/VİDEO
Ramazan/KAYNAK

Ramazan ayı
Üç aylar
Ramazan Bayramı
Şeker Bayramı Oruçsuzlara ve bebelere Fıtır Bayramı
Fıtır sadakası Fakirlere verilir, kurumlara verilmez
Iyd-ul Fıtır
Ramazan çocuklara nasıl sevdirilir?
Ramazanda komşuluk

Ramazanın farziyeti
Bakara Suresi/183-188

Ramazanın başlangıcı
Rü'yet Rü'yet-i hilal
Ramazan hilalinin gözetlenmesi vazife ve sorumluluğu

İmsak
İmsakiye
İmsakiye/Mersin

İftar
İftariye
İftariye kamelyası

ORUÇ
Şeair-i islamın birircisi: Eskiden (Savm-salat, hac-zekat, şehadet) diye saymaya başlanırdı.
Oruç
Savm
Sıyam
Savm ile Sıyam arasındaki fark
Hadis Ansiklopedisi/Oruç hadisleri
Fidye -
Fitre -
Sadaka-i Fıtır
Orucu bozan haller
Oruç ve sağlık
Ramazan orucu -

Ramazan akabi oruç
Üç aylar
Üç aylar orucu
Pazertesi Perşembe orucu
Savm-ı Davud
Aşure orucu
Şaban orucu
Receb orucu
Kılıç orucu
Tekne orucu

Ramazan'da zekat -
Zekat ibadeti
Fıtır sadakası
Fıtır nisabı
Ziman defteri] -
Zimen defteri

Sadaka taşları
Yardım kutuları
Sadaka kutuları Askıda ekmek Sadaka Fıtır sadakası Fıtır bayramı Fitre
İtikaf
Mescidde namazdan sonra 10 dk durmak itikaf sayılır mı? Şafilere göre sayılır. Hanefilerde 1 saat yeterlidir.(İmam-ı Muhammed'e göre)
Ramazan'da itikaf
Akif - Mutekif
İtikaf yerleri

Kur'an -Kur'an ayı - Hatim Kur'an şehr-i Ramadan'da indirildi. Mukabele - Cibril her Ramazan'da mukabele yapardı. Hz Peygamberin vefatından önce Cebrail Ramazan'da 2 defa mukabele ile hatim yaptırdı. 27- 28 -29 -30
Ramazan/WP
Teravih -
İlk teravih
Oruca kalkılacak ilk gece Yatsıdan sonra kılınır .Hilal görülünce..
Hz. Peygamber teravihi hatimle kıldırırdı
Hatimle teravih sünnet
Teravih namazının günlere göre sevabları
Şafiilerin teravih kılmaması
Kaza ve teravih
Teravih ve insan iskeletine faydaları
Namazda rüku ve diz sistemine faydaları :Teravihde rükuyu dizleri ve dirsekleri tam extention yaparak yaparsanız en maxsimum hareketi vücud için yapmış olursunuz ve Ramazan sonrası dizlerinizin ferahladığını , özellikle diz kaslarının ucundaki legamentlerinizi tam geliştiğinizi fark edersiniz. Çoklukla ve Tadili erkanına göre namaz kılanların diz problemlerinin olmadığı görülecektir. < Allah ile yarışmayın oruçta fidyenizi verin - Yaşar Nuri Öztürk
100 soruda Ramazan
Kur'an/Ramazan - Hadis/Ramazan Fıkıh/Ramazan - Tefsir/Ramazan
Ramazan/2010 - Ramazan 2010/Yenişehir Ramazan/2011 - Ramazan 2011/Yenişehir
Üç aylar
Kadir Gecesi
Berat kandili Mevlid Kandili Mirac Kandili - Leyle-i Mirac Mirac gecesi -Mirac gecesi namazı
Şablon:Ramazan
Ramazan afişii.jpg
Geleneksel iftar yemeği.jpg
Dost eli yardım projesi 21.jpg
Happy_Ramadan

Happy Ramadan

Happy Ramadan

President_Obama_Gives_Ramadan_Message

President Obama Gives Ramadan Message

President Obama Gives Ramadan Message 2011

http://www.youtube.com/watch?v=j3fFagoYW10&feature=related Sami Yusuf
You_Came_to_me_(Ramadan_Song)_English_by_Sami_Yusuf

You Came to me (Ramadan Song) English by Sami Yusuf

You Came to me (Ramadan Song) English by Sami Yusuf

thumb|300px|right|Ramadan Mubarak.wmv
Ramadan_Mubarak_Special

Ramadan Mubarak Special

Ramadan Mubarak Special

Orucluq_ve_Ramazan

Orucluq ve Ramazan

Orucluq ve Ramazan

YUSUF_ISLAM_CAT_STEVENS_CONVERT_REVERT_MUSLIM_SINGER_Ramadhan_Moon

YUSUF ISLAM CAT STEVENS CONVERT REVERT MUSLIM SINGER Ramadhan Moon

YUSUF ISLAM CAT STEVENS CONVERT REVERT MUSLIM SINGER Ramadhan Moon

RAMADHAN_VERSES_Sura_Baqarah_2_183_-_187_Mishary_Alafasy

RAMADHAN VERSES Sura Baqarah 2 183 - 187 Mishary Alafasy

RAMADHAN VERSES Sura Baqarah 2 :183 - 187 Mishary Alafasy

Baqarah(183-187)_1977_Husayin_mustafa_ismail.wmv

Baqarah(183-187) 1977 Husayin mustafa ismail.wmv

Mustafa İsmail Ramazan Baqarah(183-187)_1977_Husayin mustafa ismail.wmv


PEYGAMBER_EFENDİMİZİN_RAMAZAN_İLE_İLGİLİ_HADİSi_ŞERİFLERİ,-2

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSi ŞERİFLERİ,-2

Zimen defteri

Zimen Defteri

"Zimen Defteri" diye büyük dedelerimizin hatırlayabileceği bir gelenek vardı Ramazan ayında..

Hali vakti yerinde olanlar kılık-kıyafet değiştirerek hiç tanımadıkları mıntıkalara gidip, bakkalın, manavın tenha zamanlarını seçerek:

- "Zimen defteriniz var mı?" diye sorarlardı,

("Zimen defteri", o esnaftan borcunu yani veresiye mal alan mahalle sakinlerine ait hesap defteri, yani "Borçlu ile borcunun miktarı yazılı olan defter" )

Esnaf bu defteri çıkarınca, gelen şöyle derdi:

-"Lütfen baştan, sondan ve ortadan şu kadar sayfanın yekununu yapınız."

Esnaf da bu kadar sayfanın toplamını hesaplar ve gelen de kesesini çıkartarak öder,

-"Silin borçlarını, Allah kabul etsin" diyerek çeker giderdi.

Böylelikle, borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını bilmez,

bu işte hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin,

sırf Allah'ın rızasını kazanmak ve ihtiyacı olanın sıkıntısını gidermek amacıyla;

karşılıksız, riyasız, gösterişsiz olarak verdiklerini unutur ve bu şuurla verebilmenin de bir mazhariyet,

Allah'ın bir lütfü olduğunu bilerek buna şükrederlerdi....

Sadaka Taşları ve Zimen Defteri

Ahmed Said GÜNDÜZ

“Mallarını Allah yolunda sarf eden, sonra sarf ettikleri şeyin arkasına başa kakma ve (gönül) incitme katmayanlar var ya, onların, Rableri katında mükâfâtları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve bir bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah, Ganî (kullarının sadakasına ihtiyâcı olmayan)dır, Halîm (cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.

Ey îmân edenler! İnsanlara gösteriş için malını sarf eden, Allah’a ve âhiret gününe îmân etmeyen kimse gibi başa kakmak ve (gönül) incitmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın! İşte onun misâli, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın hâli gibidir ki, ona şiddetli bir yağmur isâbet etmiş de, onu çıplak bir hâlde bırakmıştır. (Onlar) kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu (inkârlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez.” (Bakara Sûresi 2/262-264)

SADAKA TAŞLARI

Ecdâdımız, medeniyetimizin hamurunu İslâmiyet’in ve Kur’ân’ın nûruyla yoğurdu. Bu sebeble, medeniyet târihimizin her köşesinde, İslâmiyet’in hayâta nasıl en güzel bir şekilde tatbik edildiğinin nümûneleriyle karşılaşıyoruz. Bunun en bâriz misâllerinden birisi de sadaka taşları olsa gerek.

SADAKA TAŞLARININ BULUNDUĞU YERLER

Sadaka taşlarının boyları bir iki metre arasında değişmekte olup, çoğunlukla silindir ya da kare prizma şeklindedirler ve üst kısımlarında küçük birer oyuk bulunmaktadır. Kimi zaman da cami duvarlarının içine yerleştirilmişlerdir.

Sadaka taşları, câmi veya mescid avlularında, bulaşıcı hastalığa yakalanmış hastaların bulundukları yerlerin çevresinde, dergâh, tekke, türbe ve mezarlıkların etrafında, mahallelerin birleştiği köşebaşlarında ya da fakir ve kimsesiz insanların kaldıkları yerlerin çevresinde bulunuyordu.

SADAKA TAŞLARININ GÖRDÜĞÜ VAZİFE

Sadaka taşlarının en mühim vazifesi sağ elin verdiğini sol elin görmemesi düstûrunun yerine getirilmesiydi. İsteyen istediği kadar parayı sadaka taşlarının üstündeki ya da içindeki oyuğa istediği vakitte koyardı. Muhtaç olanlar ise, istedikleri vakitte ihtiyaçları kadar parayı sadaka taşlarından alırlardı.

Şu imtihan dünyasında her an, herkes, sıkıntıya düşebilir. Ve bir insan için de en zor şey başka birisine el açmak ondan meded ummaktır. Belki çokları da izzet ve haysiyetleri sebebiyle çok zor durumlara düştüklerinde bile sırf başka bir insana el açmamak için ihtiyaçlarını gizliyorlardır. İşte sadaka taşlarını ecdâdımız bu tür durumlara çare olarak görmüş. Komşusu açken tok yatmamak için ihtiyacının fazlasını sadaka taşlarının üzerine bırakmış, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını istediği saatte gitmiş oradan almış.

Gerek İstanbul’un gerekse de Osmanlı coğrafyasının bir çok yerlerinde sadaka taşları ve benzer uygulamalara rasdlamaktayız. Yapılan tesbitlere göre İstanbul’un iki yüze yakın noktasında sadaka taşı bulunduğu ifade edilmektedir. Artık zamanla tahrib olan veya ortaya çıkarılamayanları da sayarsak, bu sayı çok daha artacaktır. Anadolu’ya baktığımızda da sadaka taşı kültürünün köylere kadar girdiğini görmekteyiz.

Çok cüz’î ve küçük menfaatler için insanların birbirlerini ezdiği günümüzle, sadaka taşlarının hiçbir emniyet tedbiri alınmadan herkesin kullanımına sunulduğu geçmişin kıyasını ve tahribatın boyutunu siz değerli okuyucularımızın fehmine havale ediyorum.

17. Asırda Osmanlı coğrafyasını gezen batılı bir seyyahın seyahatnamesinde, bir sadaka taşına bir hafta boyunca kimsenin para almak için uğramadığını yazması da o devrin anlayışını ve ahlak seviyesini bize en güzel şekilde gösteriyor.

ZİMEN DEFTERİ

Zimen defteri, veresiye defterinin diğer adıdır aslında. Sadaka vermek isteyenler, bir esnafın dükkânına girer ve esnafa zimen defterindeki şu sayfaya kadar olan borçların toplamını ödeyeceklerini söylerlermiş. Ödedikten sonra da “Allah kabul etsin.” der çıkar giderlermiş. Belki de ne esnaf ne de borcu ödenenler bu parayı ödeyeni tanırlarmış.

Bu misâller, muvaffakiyetin, başarının sırrının ihlâsta olduğunun en güzel delilleri. Sırf Allâh rızası için yapılan, içine zerre kadar riya girmeyen hareketler ve davranışlarla dolu böyle bir cemiyette ve toplumda elbette ki kolay kolay ne hırsızlık olur, ne de suç işlenir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.