Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar V.Ziya Altunyaldız

1965 yılında Konya'da doğmuş olan Ziya Altunyaldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti Los Angeles'da bulunan West Coast Universitesi'nden Uluslararası İşletme İdaresi konusunda yüksek lisans derecesi almış olan Altunyaldız, İngiltere Londra Metropolitan Universitesi'nde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku konusunda diploma sonrası programa katılmıştır. Ziya Altunyaldız'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden de Avrupa Topluluğu Temel Eğitim ve Uluslarası İlişkiler konusunda uzmanlık derecesi bulunmaktadır.

Ziya Altunyaldız çalışma hayatına 1989 yılında DPT Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Bilahare Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman olarak görev almış, Dış Ticare Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde Devlet Yardımları Dairesi'nde Şube Müdürlüğü görevi yapmıştır. 1999-2002 yılları arasında Londra Büyükelçiliği'nde Ticaret Müşavirliği görevini takiben 2003 yılında DTM İhracat Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Ziya Altunyaldız Aralık 2003 tarihinde DTM İhracat Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu görevi sırasında başta ülkemizin mallarının uluslararası pazarlada daha güçlü markalaşmasını desteklemek amacı ile yürütülmekte olan TURQUALITY Projesi kapsamında proje faaliyetlerinin yönetilmesi, AB fonlarından sağlanan finansman ile DTM ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin koordinasyonunda yürütülen Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi İcra ve Takip Komitesi ve Proje Danışma Kurulu Üyelikleri, Deri Tanıtım Grubu Başkanlığı, Uluslararası Pamuk İştişare Kurulu Türk Heyeti Başkanlığı, Devlet Yardımları Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu İhracatta Devlet Yardımları Alt Komisyon Başkanlığı olmak üzere pekçok sorumluluk üstlenmiştir. Kendisi 2005 yılından beri de TTGV Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Altunyaldız, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Müsteşar Yardımcısı görevinden sonra 11 Kasım 2010 tarihinde Gümrük Müsteşarlığına atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası kaynaklarda yayınlanmış çok sayıda yayını olan Ziya Altunyaldız, evli ve iki çocuk babasıdır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname - KHK/640

Görevleri:

Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.