FANDOM


Bestenigar

Bestenigar Ziya

1877 yılında İstanbul'un Üsküdar semtinde doğdu. Rüşdiyye'yi bitirdi. Harbiye Nezareti Masarifatı Umumiye kaleminde çalışmaya başladı. İlk önce bu kurumda katiplik yapan Ziya Bey, 1916 yılında mümeyyiz olarak görev yaparken emekliye ayrıldı.

Küçük yaşta sesinin güzelliği dikkati çekince, Dayısı Behlül Efendi'*den musiki dersleri aldı. emekliliğinden sonra kendini tamamen musikiye adadı. Kadıköy'de faliyet gösteren " Şark Musiki Cemiyeti" inde uzun zaman çalıştı. İyi bir bestekar ve hanende olan Ziya Bey, aynı zamanda iyi bir eğitimci idi. Hafız Sami Bey, Hafız Kemal Bey, Münir Nurettin Selçuk, Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan ve kayınbiraderi olan Mustafa Sunar gibi daha bir çok bestekarların musikimize kazandırılmasında önemli rol oynamıştır.

Üsküdarlı Ziya Bey olarak isim yapmıştı. Daha sonra "Bestenigar" makamını çok sevmesi ve özellikle icralarını bu makamda yapmasından dolayı kendisine yakın dostları " Bestenigar " diye hitap etmeye başlamışlardır. Fevkalade müzik bilgisine sahip olan Ziya Bey'in, kendine has bir icra tarzı kendine ve öğrencilerine bir ekol vermişti. Zarif şarkılar bestelemiştir. Tahir Buselik, Bestenigar ve Irak makamında besteler yapmaya önem vermiştir.

Şark Musiki Cemiyeti dağılınca Musiki Cemiyeti kurmak için Mersin'e gitti. Mersin'de kurduğu cemiyette hocalık yaparken 1923 yılında hayata gözlerini yumdu. Bestenigar Ziya Bey evli ve Refik isminde bir oğlu vardı.


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.