FANDOM


Zuhruf Suresi/46-56-Zuhruf SuresiElmalı/46-56 Zuhruf Suresi/57-67 Zuhruf Suresi/68-89-Zuhruf Suresi/Elmalı/68-89
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Ve vaktâ ki Meryemin oğlu bir mesel olarak ortaya atıldı derhal kavmin ondan çığrıştılar
Meryem oğlu İsâ bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağrışmaya başladılar.
And when the son of Mary is quoted as an example, behold! the folk laugh out,
Ya! dediler: bizim ilâhlarımız mı hayırlı? Yoksa o mu? Bunu sana sırf bir cidal olarak fırlattılar, doğrusu onlar çok husumetli bir kavimdirler
58 - Onlar dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" Bu misâli sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.
58. And say: Are our gods better, or is he? They raise not the objection save for argument. Nay! but they are a contentious folk.
Hayır o ilâh değil, halîs bir kuldur, biz ona in'am ettik ve kendisini Benî İsraîl için bir mesel yaptık
İsâ, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.
He is nothing but a slave on whom We bestowed favour, and We made him a pattern for the Children of Israel.
Ve dilersek sizlerden de Melâike yaparız Arzda halef olurlar
Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.
And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth.
Ve hakkıkat o, saat için bir ılimdir, onun için sakın o saatin geleceğinde şekk etmeyin de bana tabi' olun, işte bu yegâne doğru yoldur
Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur.
And lo! verily there is knowledge of the Hour. So doubt ye not concerning it, but follow Me. This is the right path.
Ve sakın sizi Şeytan çelmesin, çünkü o size belli bir düşmandır
Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için apaçık bir düşmandır.
And let not Satan turn you aside. Lo! he is an open enemy for you.
[[وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ]]
Isâ da o beyyinelerle geldiği vakıt şöyle dedi: ben size hikmet ile ve ihtilâf edip durduğunuz şeylerin ba'zısını size beyan edeyim diye geldim, onun için Allahdan korkun ve bana ıtaat edin,
İsâ mucizelerle indiği zaman dedi ki: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun, ve bana itaat edin.
When Jesus came with clear proofs (of Allah's sovereignty), he said: I have come unto you with wisdom, and to make plain some of that concerning which ye differ. So keep your duty to Allah, and obey me.
haberiniz olsun Allah benim rabbım sizin de rabbınız ancak odur, onun için hep ona ıbadet edin, işte bu yegâne doğru yoldur
Gerçekten benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyle ise O'na kulluk edin.Bu doğru bir yoldur.
Lo! Allah, He is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a right path.
sonra o hizibler kendi aralarında ıhtilâf ettiler, onun için elîm bir günün azâbından vay o zulmedenlere
Fakat aralarından çıkan gruplar, İsâ hakkında ihtilâfa düştüler. Acı bir günün azâbından dolayı vay zulmedenlerin hâline!
But the factions among them differed. Then woe unto those who do wrong from the doom of a painful day.
Hep o saate, hiç farkında değillerken ansızın onun başlarına gelivermesine bakıyorlar
Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar?
Await they aught save the Hour, that it shall come upon them suddenly, when they know not?
Dostlar o gün birbirlerine düşmandırlar, müstesnâ ancak müttekîler
O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar.
Friends on that day will be foes one to another, save those who kept their duty (to Allah).
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET
|

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.